Wanneer u zelf een huis gaat of laat bouwen, zult u er eerst voor moeten zorgen dat er geen grondwater in de bouwplaats komt te staan. Wanneer dit wel gebeurt, krijgt de fundering geen kans om te drogen en stort de boel in. Hiervoor dient een bouwput gegraven te worden. Met een tuinpomp pompt u heel gemakkelijk het overtollige water weg.

Wat is een bouwput?

Een bouwput is een oppervlakte die uitgegraven dient te worden om bouwwerkzaamheden te kunnen verrichten, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een fundering, kelder, tunnel of riolering. Wanneer u in kaart hebt gebracht waar de funderingen en ondergronds metselwerk komen, kunt u beginnen met het realiseren van een bouwput. De bouwput loopt over de gehele oppervlakte van de woning.

Hoe wordt een bouwput uitgegraven?

Tijdens het graven dient alle teelaarde verwijderd te worden. Teelaarde wordt ook wel zwarte aarde, zwarte grond, of bruine aarde genoemd. Deze grondsoort is niet stevig genoeg om op te bouwen. Gooi de teelaarde niet weg; het is vruchtbare grond en deze kunt u op een later tijdstip nog gebruiken.

Bronbemaling

Vaak is er bemaling nodig om ervoor te zorgen dat het grondwater niet in de bouwput komt te staan. Bronbemaling is een proces die zorgt voor tijdelijke verlaging van de grondwaterstand totdat de funderingen zijn aangebracht. Hiervoor kunt u een professioneel bedrijf inhuren, maar u kunt het water ook zelf wegpompen met een ‘vuilwater dompelpomp’. De duur van de bemaling hangt af van welke werkzaamheden u wilt verrichten. Dit kan variëren van een paar dagen bij kleine projecten, zoals het bouwen van een kelder, tot aan enkele jaren voor grote infrastructurele werken. Via leidingen wordt het water weggepompt. Let wel op; er zitten regels verbonden aan het afvoeren van vuilwater. Dit mag u niet zomaar bijvoorbeeld in een kanaal lozen. Vraag altijd bij uw gemeente na wat de regels zijn in uw situatie.

Wat is een vuilwaterpomp?

Een vuilwaterpomp wordt gebruikt om vuil water, zoals water met zand en vaste stoffen, weg te pompen. Vuil water is een breed begrip. Vaak is het water niet meer helder of vervuild met zand/grond, bladeren of takjes. Als vuistregel geldt dat het nog steeds echt water moet zijn en geen dikke vloeistof.

Hoe werkt een vuilwaterpomp?

Een vuilwaterpomp werkt als volgt: u koppelt een afvoerslang aan de pomp, plaatst de pomp in het water en steekt de stekker in het stopcontact. De pomp voert het water naar de gewenste bestemming af. De vuilwaterpomp beschikt over een waaier aan de onderkant. Hier worden het water en de vaste deeltjes aangezogen, die door de waaier worden geplet.

Al met al is het afvoeren van water uit een bouwput een cruciale stap in het bouwproces. Door het juiste pompsysteem te kiezen kunt u ervoor zorgen dat het water efficiënt en veilig wordt afgevoerd. Vergeet niet om regelmatig het pompsysteem te controleren en onderhouden, om ervoor te zorgen dat het optimaal presteert en u geen onnodige vertragingen of kosten oplevert tijdens de bouw.

Zelf een huis bouwen; zo verlaagt u het grondwaterpeil

Berichtnavigatie


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *